Senast publicerat 03-05-2022 16:42

Punkt i protokollet PR 48/2022 rd Plenum Tisdag 3.5.2022 kl. 14.00

11. Fyllnadsval till Finlands delegation i den parlamentariska församlingen i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa

ValVAL 28/2022 rd
Val

Riksdagen valde Ville Kaunisto till ersättare i Finlands delegation i den parlamentariska församlingen i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa.