Senast publicerat 03-05-2022 16:21

Punkt i protokollet PR 48/2022 rd Plenum Tisdag 3.5.2022 kl. 14.00

4. Fyllnadsval till grundlagsutskottet

ValVAL 21/2022 rd
Val

Riksdagen valde Hannu Hoskonen till medlem i grundlagsutskottet.