Senast publicerat 03-05-2022 16:36

Punkt i protokollet PR 48/2022 rd Plenum Tisdag 3.5.2022 kl. 14.00

5. Fyllnadsval till finansutskottet

ValVAL 22/2022 rd
Val

Riksdagen valde Jari Leppä till ersättare i finansutskottet.