Senast publicerat 03-05-2022 16:36

Punkt i protokollet PR 48/2022 rd Plenum Tisdag 3.5.2022 kl. 14.00

6. Fyllnadsval till lagutskottet

ValVAL 23/2022 rd
Val

Riksdagen valde Pasi Kivisaari till medlem i lagutskottet.