Senast publicerat 03-05-2022 16:39

Punkt i protokollet PR 48/2022 rd Plenum Tisdag 3.5.2022 kl. 14.00

7. Fyllnadsval till social- och hälsovårdsutskottet

ValVAL 24/2022 rd
Val

Riksdagen valde Juha Pylväs och Ville Valkonen till ersättare i social- och hälsovårdsutskottet.