Senast publicerat 05-06-2021 22:49

Punkt i protokollet PR 49/2019 rd Plenum Fredag 11.10.2019 kl. 13.01—16.57

26.  Vilande förslag till lag om ändring av 30 § i självstyrelselagen för Åland (RP 135/2018 rd)

Vilande lagförslagVLF 1/2019 rd
Utskottets betänkandeGrUB 1/2019 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.10.2019.