Punkt i protokollet
PR
50
2019 rd
Plenum
Tisdag 15.10.2019 kl. 13.59—16.11
10
Förvaltningsrådets berättelse till riksdagen om Rundradions verksamhet 2018
Berättelse
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.10.2019. 
Senast publicerat 15-10-2019 17:33