Punkt i protokollet
PR
50
2019 rd
Plenum
Tisdag 15.10.2019 kl. 13.59—16.11
6
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i lagar som gäller lätta bilar samt om upphävande av en lag om ändring av vägtrafiklagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Förste vice talman Tuula Haatainen
Ärende 6 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. 
Debatt
15.25
Jouni
Kotiaho
ps
Arvoisa puhemies! Esitän perussuomalaisten valiokunnassa mietintöön jättämän, hylkäysehdotuksen sisältävän vastalauseen. 
15.25
Petri
Huru
ps
Arvoisa rouva puhemies! Kannatan edustaja Kotiahon tekemää esitystä. 
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
Senast publicerat 01-11-2019 11:06