Senast publicerat 06-05-2022 15:24

Punkt i protokollet PR 51/2022 rd Plenum Fredag 6.5.2022 kl. 13.00—13.26

5. Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Utrikespolitiska institutets bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2021

BerättelseB 16/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet. 

[Debatt om ärendet tilläts under ärende 3 på dagordningen.]