Senast publicerat 31-05-2021 22:28

Punkt i protokollet PR 54/2015 rd Plenum Onsdag 21.10.2015 kl. 14.00—19.34

4.  Vilande förslag till lag om ändring av 25 § i Finlands grundlag (RP 55/2014 rd)

Vilande lagförslagVLF 1/2015 rd
Utskottets betänkandeGrUB 4/2015 rd
Bordläggning av betänkandet
Andre vice talman Paula Risikko
:

Ärende 4 på dagordningen presenteras för bordläggning. Talmanskonferensen föreslår att betänkandet bordläggs till plenum 22.10.2015.  

Ingen debatt. 

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.10.2015.