Senast publicerat 05-06-2021 05:35

Punkt i protokollet PR 58/2017 rd Plenum Tisdag 23.5.2017 kl. 14.01—16.08

16.  Statsrådets redogörelse om nationell energi- och klimatstrategi fram till 2030

Statsrådets redogörelseSRR 7/2016 rd
Utskottets betänkandeEkUB 8/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 24.5.2017.