Punkt i protokollet
PR
62
2019 rd
Plenum
Tisdag 12.11.2019 kl. 14.01—20.37
19
Lagmotion med förslag till lagar om ändring av lagen om hyra av bostadslägenhet och lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån
Lagmotion
Terhi
Koulumies
saml
m.fl.
Remissdebatt
Andre vice talman Juho Eerola
Ärende 19 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till miljöutskottet. Behandlingen av ärendet avbröts i plenum 8.11.2019. 
Ingen fortsättning på debatten. 
Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet. 
Senast publicerat 12-11-2019 21:36