Punkt i protokollet
PR
63
2019 rd
Plenum
Onsdag 13.11.2019 kl. 14.01—19.40
22
Lagmotion med förslag till lag om temporär ändring av inkomstskattelagen
Lagmotion
Ville
Tavio
saf
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
[Debatt om ärendet fördes under ärende 17 på dagordningen.] 
Senast publicerat 14-11-2019 13:57