Senast publicerat 01-06-2022 15:42

Punkt i protokollet PR 65/2022 rd Plenum Onsdag 1.6.2022 kl. 13.59—14.56

8. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av avfallslagen och 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi

Regeringens propositionRP 46/2022 rd
Utskottets betänkandeMiUB 3/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 2.6.2022.