Punkt i protokollet
PR
69
2019 rd
Plenum
Fredag 22.11.2019 kl. 13.00—13.29
7
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Förenta nationerna om ett Finlandskontor för Förenta nationernas kontor för projekttjänster
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.11.2019. 
Senast publicerat 25-11-2019 11:30