Punkt i protokollet
PR
69
2019 rd
Plenum
Fredag 22.11.2019 kl. 13.00—13.29
9
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som med avseende på införselkontroll kompletterar Europeiska unionens förordning om offentlig kontroll
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.11.2019. 
Senast publicerat 26-11-2019 11:03