Punkt i protokollet
PR
70
2019 rd
Plenum
Tisdag 26.11.2019 kl. 14.00—20.15
10
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Förenta nationerna om ett Finlandskontor för Förenta nationernas kontor för projekttjänster
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 53/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Senast publicerat 26-11-2019 20:27