Senast publicerat 09-06-2022 19:24

Punkt i protokollet PR 71/2022 rd Plenum Torsdag 9.6.2022 kl. 15.59—18.32

7. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om bostadssparpremier, lagen om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad och lagen om statsborgen för ägarbostadslån

Regeringens propositionRP 45/2022 rd
Utskottets betänkandeMiUB 4/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.6.2022.