Punkt i protokollet
PR
72
2016 rd
Plenum
Fredag 17.6.2016 kl. 12.59—15.01
8
Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2017—2020
Statsrådets redogörelse
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.6.2016. 
Senast publicerat 21-06-2016 18:08