Senast publicerat 06-06-2021 02:34

Punkt i protokollet PR 72/2020 rd Plenum Onsdag 13.5.2020 kl. 14.01

3.  Statsrådets skrivelse till riksdagen om en statsrådsmedlems bindningar (Kosonen)

Statsrådets skrivelseSR 1/2020 rd
Debatt

Enligt arbetsordningen fattar riksdagen inte något beslut i ärendet. Ärendet slutbehandlat.