Punkt i protokollet
PR
73
2019 rd
Plenum
Fredag 29.11.2019 kl. 13.01—13.28
4
Marko Asells begäran om befrielse från uppdraget som medlem i lagutskottet
Begäran om befrielse
BEF 16/2019 rd
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Fyllnadsval förrättas i plenum tisdag 3.12.2019 klockan 14. Kandidatlistorna för fyllnadsvalet ska lämnas in till centralkansliet senast 3.12.2019 klockan 11. 
Senast publicerat 29-11-2019 14:06