Punkt i protokollet
PR
73
2019 rd
Plenum
Fredag 29.11.2019 kl. 13.01—13.28
6
Interpellation om ägarstyrningen, arbetsmarknadsläget och hur riksdagen informerats
Interpellation
Framställande av interpellation
Talman Matti Vanhanen
För framställande av en interpellation presenteras nu ärende 6 på dagordningen. Ledamot Kai Mykkänen och 41 andra ledamöter har framställt interpellation IP 2/2019 om ägarstyrningen, arbetsmarknadsläget och hur riksdagen informerats. Jag ger nu ordet till den första undertecknaren av interpellationen. 
Kai Mykkänen läste upp interpellationstexten. 
I enlighet med arbetsordningen remitterade riksdagen interpellationen utan debatt till statsrådet för att besvaras. 
Senast publicerat 29-11-2019 14:12