Senast publicerat 15-06-2022 19:57

Annan punkt i protokollet PR 73/2022 rd Plenum Onsdag 15.6.2022 kl. 13.59

1. Namnupprop

Namnupprop verkställdes. 

Talman Matti Vanhanen
:

Ärade riksdagsledamöter! Jag meddelar att en delegation under ledning av talmannen för Georgiens parlament Shalva Papuashvili anlänt för att följa plenum. [Applåder]. På riksdagens vägnar hälsar jag våra ärade gäster välkomna till riksdagen.