Senast publicerat 15-06-2022 19:12

Punkt i protokollet PR 73/2022 rd Plenum Onsdag 15.6.2022 kl. 13.59—18.34

12. Regeringens proposition till riksdagen till riksdagen med förslag till lag om gödselmedel och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 32/2022 rd
Utskottets betänkandeJsUB 5/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.6.2022.