Senast publicerat 15-06-2022 19:15

Punkt i protokollet PR 73/2022 rd Plenum Onsdag 15.6.2022 kl. 13.59—18.34

13. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av aktiebolagslagen, lagen om bostadsaktiebolag, lagen om andelslag och föreningslagen

Regeringens propositionRP 47/2022 rd
Utskottets betänkandeEkUB 12/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.6.2022.