Senast publicerat 15-06-2022 19:15

Punkt i protokollet PR 73/2022 rd Plenum Onsdag 15.6.2022 kl. 13.59—18.34

14. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om deltagande i sparbankers och hypoteksföreningars möten och stämmor på distans

Regeringens propositionRP 67/2022 rd
Utskottets betänkandeEkUB 13/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.6.2022.