Senast publicerat 15-06-2022 17:30

Punkt i protokollet PR 73/2022 rd Plenum Onsdag 15.6.2022 kl. 13.59

2. Noora Koponens begäran om befrielse från uppdraget som medlem i kulturutskottet

Begäran om befrielseBEF 19/2022 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

Fyllnadsval förrättas i plenum torsdag 16.6.2022 klockan 16. Kandidatlistorna för fyllnadsvalet ska lämnas in till centralkansliet senast 16.6.2022 klockan 13.