Senast publicerat 15-06-2022 14:54

Punkt i protokollet PR 73/2022 rd Plenum Onsdag 15.6.2022 kl. 13.59

3. Fyllnadsval till jord- och skogsbruksutskottet

ValVAL 31/2022 rd
Val

Riksdagen valde Jenni Pitko till medlem och Tiina Elo till ersättare i jord- och skogsbruksutskottet.