Senast publicerat 15-06-2022 14:54

Punkt i protokollet PR 73/2022 rd Plenum Onsdag 15.6.2022 kl. 13.59

4. Fyllnadsval till miljöutskottet

ValVAL 32/2022 rd
Val

Riksdagen valde Emma Kari till medlem i miljöutskottet.