Senast publicerat 15-06-2022 16:45

Punkt i protokollet PR 73/2022 rd Plenum Onsdag 15.6.2022 kl. 13.59

6. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av utlänningslagen och lagen om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen

Regeringens propositionRP 49/2022 rd
Utskottets betänkandeFvUB 12/2022 rd
Andra behandlingen
Talman Matti Vanhanen
:

Ärende 6 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 14.6.2022. 

Under debatten har Mari Rantanen understödd av Mauri Peltokangas föreslagit att lagförslagen förkastas. 

Redogörelsen godkändes. 

Lagförslagen godkänns ”ja”, förkastas ”nej”.
Omröstningsresultat: 108 ja, 39 nej; 52 frånvarande
 

Riksdagen godkände lagförslagen 1 och 2 i proposition RP 49/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.