Senast publicerat 15-06-2022 14:54

Punkt i protokollet PR 73/2022 rd Plenum Onsdag 15.6.2022 kl. 13.59

8. Statsrådets skrivelse till riksdagen om en statsrådsmedlems bindningar (Ohisalo)

Statsrådets skrivelseSR 4/2022 rd
Debatt

Enligt arbetsordningen fattar riksdagen inte något beslut i ärendet. Ärendet slutbehandlat.