Punkt i protokollet
PR
75
2019 rd
Plenum
Onsdag 4.12.2019 kl. 14.00—22.45
22
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stödjande av sanering av förorenade områden
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.12.2019. 
Senast publicerat 04-12-2019 22:57