Punkt i protokollet
PR
76
2016 rd
Plenum
Torsdag 23.6.2016 kl. 10.02—11.02
4
Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2017—2020
Statsrådets redogörelse
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Talman Maria Lohela
Ärende 4 på dagordningen presenteras för enda behandlingen. Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande FiUB 10/2016 rd. Debatten om ärendet avslutades i plenum 22.6.2016. 
Under debatten har Pia Viitanen understödd av Merja Mäkisalo-Ropponen föreslagit att riksdagen godkänner ett ställningstagande i enlighet med reservation 1. 
Ozan Yanar har understödd av Hanna Halmeenpää föreslagit att riksdagen godkänner ett ställningstagande i enlighet med reservation 2. 
Kari Uotila har understödd av Li Andersson föreslagit att riksdagen godkänner ett ställningstagande i enlighet med reservation 3. 
Joakim Strand har understödd av Anna-Maja Henriksson föreslagit att riksdagen godkänner ett ställningstagande i enlighet med reservation 4. 
Peter Östman har understödd av Sari Tanus föreslagit att riksdagen godkänner ett ställningstagande i enlighet med reservation 5. 
Pia Viitanen har understödd av Kari Uotila föreslagit att riksdagen godkänner ett ställningstagande i enlighet med reservation 6. 
Pia Viitanen har understödd av Merja Mäkisalo-Ropponen föreslagit att riksdagen godkänner ett ställningstagande i enlighet med reservation 7. 
Pia Viitanen har understödd av Ozan Yanar föreslagit att riksdagen godkänner ett ställningstagande i enlighet med reservation 8. 
Redogörelsen godkändes. 
Talman Maria Lohela
Vid omröstningarna ställs först Pia Viitanens förslag enligt reservation 1 mot betänkandet, därefter Ozan Yanars förslag enligt reservation 2 mot betänkandet, sedan Kari Uotilas förslag enligt reservation 3 mot betänkandet, därefter Joakim Strands förslag enligt reservation 4 mot betänkandet, därefter Peter Östmans förslag enligt reservation 5 mot betänkandet, sedan Pia Viitanens förslag enligt reservation 6 mot betänkandet, därefter Pia Viitanens förslag enligt reservation 7 mot betänkandet och slutligen Pia Viitanens förslag enligt reservation 8 mot betänkandet. 
Omröstningsordningen godkändes. 
Betänkandet "ja", Pia Viitanens förslag enligt reservation 1 "nej".
Omröstningsresultat: 103 ja, 30 nej, 34 avstår; 32 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Ozan Yanars förslag enligt reservation 2 "nej". Omröstningsresultat: 102 ja, 14 nej, 51 avstår; 32 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Kari Uotilas förslag enligt reservation 3 "nej".
Omröstningsresultat: 100 ja, 9 nej, 56 avstår; 34 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Joakim Strands förslag enligt reservation 4 "nej".
Omröstningsresultat: 101 ja, 8 nej, 57 avstår; 33 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Peter Östmans förslag enligt reservation 5 "nej".
Omröstningsresultat: 102 ja, 5 nej, 59 avstår; 33 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Pia Viitanens förslag enligt reservation 6 "nej".
Omröstningsresultat: 102 ja, 65 nej; 32 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Pia Viitanens förslag enligt reservation 7 "nej".
Omröstningsresultat: 110 ja, 43 nej, 14 avstår; 32 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Pia Viitanens förslag enligt reservation 8 "nej". Omröstningsresultat: 102 ja, 63 nej, 1 avstår; 33 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse SRR 3/2016 rd. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 23-06-2016 14:30