Senast publicerat 17-06-2022 15:24

Punkt i protokollet PR 76/2022 rd Plenum Fredag 17.6.2022 kl. 12.59—13.25

10. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 § i lagen om trafiksäkerhetsavgift och 87 § i trafikförsäkringslagen

Regeringens propositionRP 86/2022 rd
Utskottets betänkandeKoUB 8/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.6.2022.