Senast publicerat 17-06-2022 15:27

Punkt i protokollet PR 76/2022 rd Plenum Fredag 17.6.2022 kl. 12.59—13.25

11. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om genomförande av arbetsvillkorsdirektivet och lagstiftning som förbättrar ställningen för arbetstagare med varierande arbetstid

Regeringens propositionRP 60/2022 rd
Utskottets betänkandeAjUB 7/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.6.2022.