Senast publicerat 17-06-2022 15:27

Punkt i protokollet PR 76/2022 rd Plenum Fredag 17.6.2022 kl. 12.59—13.25

13. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av socialvårdslagen och lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre samt till lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 231/2021 rd
LagmotionLM 37/2020 rd
ÅtgärdsmotionAM 88/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 12/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.6.2022.