Senast publicerat 04-06-2021 21:07

Punkt i protokollet PR 79/2016 rd Plenum Onsdag 7.9.2016 kl. 14.08

22.  Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlems bindningar (minister Risikko)

Statsrådets skrivelseSR 4/2016 rd
Debatt

Enligt arbetsordningen fattar riksdagen inte något beslut i ärendet. Ärendet slutbehandlat.