Senast publicerat 05-06-2021 23:52

Punkt i protokollet PR 79/2019 rd Plenum Tisdag 10.12.2019 kl. 15.45—21.15

31.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stödjande av sanering av förorenade områden

Regeringens propositionRP 96/2019 rd
Utskottets betänkandeMiUB 5/2019 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 96/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.