Punkt i protokollet
PR
79
2019 rd
Plenum
Tisdag 10.12.2019 kl. 15.45—21.15
37
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang i fråga om beskattning
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.12.2019. 
Senast publicerat 10-12-2019 21:39