Senast publicerat 04-06-2021 21:52

Punkt i protokollet PR 80/2016 rd Plenum Torsdag 8.9.2016 kl. 16.03—21.01

3.  Fyllnadsval till stora utskottet

Val

Riksdagen valde Aino-Kaisa Pekonen till medlem samt Juho Eerola och Ben Zyskowicz till ersättare i stora utskottet.