Senast publicerat 04-06-2021 21:41

Punkt i protokollet PR 80/2016 rd Plenum Torsdag 8.9.2016 kl. 16.03—21.01

6.  Fyllnadsval till förvaltningsutskottet

Val

Riksdagen valde Juho Eerola och Anders Adlercreutz till medlemmar i förvaltningsutskottet.