Senast publicerat 04-06-2021 22:07

Punkt i protokollet PR 80/2016 rd Plenum Torsdag 8.9.2016 kl. 16.03—21.01

8.  Fyllnadsval till kommunikationsutskottet

Val

Riksdagen valde Sofia Vikman till medlem och Timo Heinonen till ersättare i kommunikationsutskottet.