Underpunkt i budgeten
PR
86
2019 rd
Plenum
Torsdag 19.12.2019 kl. 10.00—21.03
2.5
Huvudtitel 31 Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
Talman Matti Vanhanen
Nu går vi till behandling av huvudtitel 31, det vill säga kommunikationsministeriets förvaltningsområde. 
Följande ändringsförslag till huvudtiteln, som hade lämnats in skriftligt till centralkansliet enligt godkända procedurer och delats ut till ledamöterna som numrerade kopior, framställdes:  
1. Jani Mäkelä saf understödd av Jari Koskela saf 31.01: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen höjer anslaget för Cybersäkerhetscentret till den nivå som behövs för att svara på morgondagens utmaningar och säkerställa centrets självständiga ställning." (Reservation 1) 
2. Jani Mäkelä saf understödd av Jari Koskela saf 31.01: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för att avhjälpa de missförhållanden som framkommit vid taxireformen. Målet ska vara att få tillbaka taxitjänsterna på landsbygden, att avskaffa svart ekonomi i taxibranschen och att garantera passagerarnas säkerhet." (Reservation 1) 
3. Jani Mäkelä saf understödd av Jari Koskela saf 31.01: Förslag till uttalande: ”Riksdagen förutsätter att regeringen ökar satsningarna på att minska det eftersatta underhållet av trafikleder.” (Reservation 1) 
4. Jani Mäkelä saf understödd av Jari Koskela saf 31.01: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen ser till att vägnätet på landsbygden sköts och underhålls på tillbörligt sätt i hela landet." (Reservation 1) 
5. Jani Mäkelä saf understödd av Jari Koskela saf 31.01: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen strävar efter att garantera tillgång till fullgoda kollektivtrafiktjänster till skäligt pris i hela landet." (Reservation 1) 
6. Jani Mäkelä saf understödd av Jari Koskela saf 31.01: Förslag till uttalande: ”Riksdagen förutsätter att regeringen säkerställer att Finland blir delaktig av Europeiska unionens TEN-T-finansiering.” (Reservation 1) 
7. Jani Mäkelä saf understödd av Jari Koskela saf 31.01: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen arbetar för att Finland ska ha varierade och oberoende medier och garanterar finansieringen av Finska notisbyrån." (Reservation 1) 
8. Jani Mäkelä saf understödd av Jari Koskela saf 31.01: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen ger medborgarna möjlighet att rikta ett belopp motsvarande Yleskatten till lokal eller ideologisk radio, teve eller till valfri innehållsproducent, i första hand för produktion av nyheter och aktualitetsprogram." (Reservation 1) 
9. Jani Mäkelä saf understödd av Jari Koskela saf 31.01: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen satsar på att förbättra stambanenätet och dess förgreningar." (Reservation 1) 
10. Jani Mäkelä saf understödd av Jari Koskela saf 31.01: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen satsar på att utveckla flygtrafiken genom att främja Finlands ställning som knutpunkt för flygtrafiken, dvs. hub, under arbetsnamnet Helsinki Hub." (Reservation 1) 
11. Jani Mäkelä saf understödd av Jari Koskela saf 31.01: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen främjar flygtrafiken genom att utveckla flygplatserna framför allt i norr, bland annat för att stimulera turismnäringen i Lappland och den inhemska och utländska turismen." (Reservation 1) 
12. Jari Koskela saf understödd av Jari Ronkainen saf 31.10.20: Momentet ökas med 30 000 euro för att planera en avfart till riksväg 10 vid korsningen vid Kirkkotie i Lundo. (BM 92) 
13. Jari Koskela saf understödd av Jari Ronkainen saf 31.10.20: Momentet ökas med 30 000 euro för att planera en avfart till riksväg 10 vid korsningen vid Metsolantie i Lundo. (BM 93) 
14. Jari Koskela saf understödd av Jari Ronkainen saf 31.10.20: Momentet ökas med 30 000 euro för att planera en avfart till riksväg 10 vid korsningen vid Nuolemonportti i Lundo. (BM 94) 
15. Jari Ronkainen saf understödd av Juha Mäenpää saf 31.10.20: Momentet ökas med 35 000 euro för att bygga om landsväg 259 på sträckan Toivomäentie—Kutinkankaantie i Kärkölä. (BM 237) 
16. Janne Sankelo saml understödd av Timo Heinonen saml 31.10.20: Momentet ökas med 50 000 euro för att planera en angöringsfil vid stamväg 67 och Komulantie. (BM 257) 
17. Jari Koskela saf understödd av Jari Ronkainen saf 31.10.20: Momentet ökas med 80 000 euro för att bygga väjningsfiler för industrianslutningen mellan stamväg 44 och Kirkkokallio i Honkajoki. (BM 154) 
18. Jari Koskela saf understödd av Jari Ronkainen saf 31.10.20: Momentet ökas med 80 000 euro för att bygga industrianslutningen mellan riksväg 23 och Halmeentie. (BM 155) 
19. Jari Koskela saf understödd av Jari Ronkainen saf 31.10.20: Momentet ökas med 88 000 euro för planering av en väg för gång-, cykel- och mopedtrafik längs Vanhanunnantie i S:t Karins. (BM 95) 
20. Juha Mäenpää saf understödd av Leena Meri saf 31.10.20: Momentet ökas med 100 000 euro för att planera uträtning av Ahonkylä kurva på riksväg 3. (BM 206) 
21. Janne Sankelo saml understödd av Timo Heinonen saml 31.10.20: Momentet ökas med 100 000 euro för att planera en ny vägsträckning mellan Alahärmä och Kortesjärvi. (BM 258) 
22. Jari Koskela saf understödd av Jari Ronkainen saf 31.10.20: Momentet ökas med 130 000 euro för att planera och genomföra ombyggnaden av förbindelseväg 1812 på sträckan Sagu—Korpela—Kinnarpyöli. (BM 96) 
23. Timo Heinonen saml understödd av Mia Laiho saml 31.10.20: Momentet ökas med 200 000 euro för att bygga en väg för gång-, cykel- och mopedtrafik på sträckan Puuppola— Kirri. (BM 160) 
24. Leena Meri saf understödd av Mikko Lundén saf 31.10.20: Momentet ökas med 200 000 euro för att planera infartsparkering vid riksväg 3 (motorvägen Tammerfors—Helsingfors) vid den planskilda korsningen vid Hyvinge. (BM 187) 
25. Jari Ronkainen saf understödd av Juha Mäenpää saf 31.10.20: Momentet ökas med 200 000 euro för att förbättra vägavsnittet Kärkölä—Korvenkylä. (BM 238) 
26. Mikko Lundén saf understödd av Sami Savio saf 31.10.20: Momentet ökas med 250 000 euro för att förbättra Dragsfjärdsvägen 1830 på Kimitoön. (BM 389) 
27. Jari Ronkainen saf understödd av Juha Mäenpää saf 31.10.20: Momentet ökas med 250 000 euro för att bygga om landsväg 259 på sträckan Tillolantie—Koukuntie i Kärkölä. (BM 239) 
28. Sami Savio saf understödd av Toimi Kankaanniemi saf 31.10.20: Momentet ökas med 300 000 för en gång-, cykel- och mopedväg i Ylöjärvi mellan Sorvajärventie och Susikiventie. (BM 271) 
29. Toimi Kankaanniemi saf understödd av Ritva Elomaa saf 31.10.20: Momentet ökas med 300 000 euro för att bygga en tåghållplats vid Mellersta Finlands centralsjukhus i Jyväskylä. (BM 128) 
30. Mia Laiho saml understödd av Saara-Sofia Sirén saml 31.10.20: Momentet ökas med 300 000 euro för förnyande av beläggningen på Estbyvägen (väg 11243) i Kyrkslätt. (BM 7) 
31. Timo Heinonen saml understödd av Mia Laiho saml31.10.20: Momentet ökas med 350 000 euro för att förbättra Urheiluopistontie i Vierumäki. (BM 57) 
32. Mia Laiho saml understödd av Saara-Sofia Sirén saml 31.10.20: Momentet ökas med 350 000 euro för förbättring av Skärgårdsvägen på sträckan Kurkela—Kustö (landsväg 180). (BM 8) 
33. Jari Koskela saf understödd av Jari Ronkainen saf 31.10.20: Momentet ökas med 500 000 euro för att slutföra vägplanen för skärgårdsvägen mellan Pargas och Åboregionen (landsväg 180) och för att inleda ett projekt för att förbättra trafiksäkerheten. (BM 97) 
34. Juha Mäenpää saf understödd av Leena Meri saf 31.10.20: Momentet ökas med 440 000 euro för grundlig reparation av Harjunmäentie—Kiikerkyläntie (väg 17479). (BM 207) 
35. Saara-Sofia Sirén saml understödd av Kalle Jokinen saml 31.10.20: Momentet ökas med 450 000 euro för att bygga en cirkulationsplats i korsningen mellan regional väg 110 och stamväg 181 i Pemar (BM 148) 
36. Ritva Elomaa saf understödd av Veijo Niemi saf 31.10.20: Momentet ökas med 500 000 euro för reparation av Postitie på sträckan Himoinen—Tövsala. (BM 30) 
37. Jari Koskela saf understödd av Jari Ronkainen saf 31.10.20: Momentet ökas med 500 000 euro för att påskynda den etappindelade planen för Åbo ringväg. (BM 98) 
38. Leena Meri saf understödd av Mikko Lundén saf 31.10.20: Momentet ökas med 500 000 euro för att förbättra trafiksäkerheten vid anslutningen från landsväg 130 söder om riksväg 25 i Hyvinge. (BM 188) 
39. Veijo Niemi saf understödd av Rami Lehto saf 31.10.20: Momentet ökas med 514 600 euro för att bygga en cirkulationsplats vid Asemakyläntie i Lempäälä. (BM 208) 
40. Jari Ronkainen saf understödd av Juha Mäenpää saf 31.10.20: Momentet ökas med 550 000 euro för att bygga en underfart vid Paimelantie i Hollola. (BM 240) 
41. Jari Koskela saf understödd av Jari Ronkainen saf 31.10.20: Momentet ökas med 600 000 euro för att bygga bullerskydd vid riksväg 8 på sträckan Härkämäki—Huhko. (BM 99) 
42. Jari Ronkainen saf understödd av Juha Mäenpää saf 31.10.20: Momentet ökas med 600 000 euro för en under- eller överfartsbro som förbättrar säkerheten vid Järvelä järnvägsstation. (BM 241) 
43. Veijo Niemi saf understödd av Rami Lehto saf 31.10.20: Momentet ökas med 632 300 euro för att bygga en cirkulationsplats vid Kiimakallio i Lempäälä. (BM 209) 
44. Juha Mäenpää saf understödd av Leena Meri saf 31.10.20: Momentet ökas med 700 000 euro för en väg för gång-, cykel- och mopedtrafik längs Pappilantie. (BM 210) 
45. Timo Heinonen saml understödd av Mia Laiho saml 31.10.20: Momentet ökas med 800 000 euro för byggande av hjortstängsel mellan stamväg 54 Riihimäki—Hausjärvi och för förlängning av viltstängslet västerut från Loppi. (BM 58) 
46. Rami Lehto saf understödd av Sanna Antikainen saf 31.10.20: Momentet ökas med 800 000 euro för en väg för gång-, cykel- och mopedtrafik längs Sipurantie från Kaarlaakso till Savontie i Lahtis. (BM 171) 
47. Sami Savio saf understödd av Toimi Kankaanniemi saf 31.10.20: Momentet ökas med 800 000 euro för att planera och bygga en gång-, cykel- och mopedväg i Ylöjärvi mellan Vastamäentie och Saksitie. (BM 272) 
48. Sanna Antikainen saf understödd av Ano Turtiainen saf 31.10.20: Momentet ökas med 900 000 euro för att planera och genomföra en väg för gång-, cykel- och mopedtrafik längs bron vid Kalattomantie i Outokumpu. (BM 16) 
49. Juha Mäenpää saf understödd av Leena Meri saf 31.10.20: Momentet ökas med 900 000 euro för att slutföra beläggningen av vägsträckan Jurva—Nopankylä. (BM 211) 
50. Jari Koskela saf understödd av Jari Ronkainen saf 31.10.20: Momentet ökas med 1 000 000 euro för byggande av en ljusstyrd anslutning till stamväg 43 samt cirkulationsanslutningar till Kaukolantie och Erik Sorolaisentie och förbättring av trafiksäkerheten i Letala. (BM 100) 
51. Jari Koskela saf understödd av Jari Ronkainen saf 31.10.20: Momentet ökas med 1 000 000 euro för reparation av Katkontie 13293 i Honkajoki. (BM 156) 
52. Kalle Jokinen saml understödd av Jukka Kopra saml 31.10.20: Momentet ökas med 1 100 000 euro för en väg för gång-, cykel- och mopedtrafik på sträckan 2956 (Rantatie) Pyhäniemi—Hollola kyrkby (BM 82) 
53. Janne Sankelo saml understödd av Timo Heinonen saml 31.10.20: Momentet ökas med 1 300 000 euro för att förbättra förmedlingskapaciteten på väg 725 Ylihärmä—Koivulahti. (BM 259) 
54. Pauli Kiuru saml understödd av Jukka Kopra saml 31.10.20: Momentet ökas med 1 450 000 euro för att reparera landsväg 3200 på sträckan Rautajärvi—Porasa. (BM 141) 
55. Jari Koskela saf understödd av Jari Ronkainen saf 31.10.20: Momentet ökas med 1 500 000 euro för att restaurera landsväg 257 Lavia—Kulla. (BM 157) 
56. Pauli Kiuru saml understödd av Jukka Kopra saml 31.10.20: Momentet ökas med 1 650 000 euro för att förbättra landsväg 307 Valkeakoski—Pälkäne. (BM 142) 
57. Jukka Kopra saml understödd av Arto Satonen saml 31.10.20: Momentet ökas med 2 000 000 euro för att förbättra landsväg 3864 på sträckan Sipari—Pulsa. (BM 152) 
58. Arto Satonen saml understödd av Heikki Vestman saml 31.10.20: Momentet ökas med 2 000 000 euro för att förbättra landsväg 2521 på sträckan Sastamala—Sammaljoki. (BM 267) 
59. Jukka Kopra saml understödd av Arto Satonen saml 31.10.20: Momentet ökas med 2 000 000 euro för att bygga om förbindelseväg 14777 Kuivasaarentie mellan Savitaipale och Taipalsaari. (BM 153) 
60. Leena Meri saf understödd av Mikko Lundén saf 31.10.20: Momentet ökas med 2 000 000 euro för att bygga om korsningen mellan riksväg 25 (Hangö—Hyvinge—Mäntsälä) och Kalevankatu i Hyvinge till planskild anslutning. (BM 189) 
61. Sami Savio saf understödd av Toimi Kankaanniemi saf 31.10.20: Momentet ökas med 2 000 000 euro för att planera ombyggnaden av stamväg 65 och inleda ombyggnaden på sträckan Kyrönlahti—Virdois. (BM 274) 
62. Janne Sankelo saml understödd av Timo Heinonen saml 31.10.20: Momentet ökas med 3 000 000 euro för en underfart och vägarrangemang i Ratikylä. (BM 260) 
63. Timo Heinonen saml understödd av Mia Laiho saml 31.10.20: Momentet ökas med 5 000 000 euro för grundlig förbättring av stamväg 54, breddning av vägen till riksvägsnivå samt byggande av vägar för gång-, cykel- och mopedtrafik. (BM 59) 
64. Kalle Jokinen saml understödd av Jukka Kopra saml 31.10.20: Momentet ökas med 5 000 000 euro för planering och byggande av den planskilda anslutningen till riksväg 4 vid Tuuliharja och förbindelsevägen riksväg 4—landsväg 140. (BM 133) 
65. Ano Turtiainen saf understödd av Lulu Ranne saf 31.10.20: Momentet ökas med 5 000 000 euro för reparation av belagda vägar och grusvägar utanför tätorterna i Södra Savolax. (BM 357) 
66. Heikki Vestman saml understödd av Janne Heikkinen saml 31.10.20: Momentet ökas med 6 300 000 euro för förbättring av vägar och korsningar mellan Söderkulla och Nickby i Sibbo. (BM 360) 
67. Janne Heikkinen saml understödd av Marko Kilpi saml 31.10.20: Momentet ökas med 6 500 000 euro för att reparera landsväg 9005 i Kajanaland. (BM 52) 
68. Janne Sankelo saml understödd av Timo Heinonen saml 31.10.20: Momentet ökas med 8 000 000 euro för att förbättra och höja nivån på stamväg 67 på sträckan Ilmajoki—Seinäjoki. (BM 261) 
69. Heikki Vestman saml understödd av Janne Heikkinen saml 31.10.20: Momentet ökas med 8 000 000 euro för sanering av den planskilda anslutningen i Sibboviken. (BM 361) 
70. Janne Sankelo saml understödd av Timo Heinonen saml 31.10.20: Momentet ökas med 9 000 000 euro för att förbättra det sekundära vägnätet i ansvarsområdet för NTM-centralen i Österbotten. (BM 262) 
71. Timo Heinonen samlunderstödd av Mia Laiho saml 31.10.20: Momentet ökas med 10 000 000 euro för ett projekt för att minska det eftersatta underhållet för mindre statliga vägar i Päijänne-Tavastland och Egentliga Tavastland. (BM 60) 
72. Pauli Kiuru saml understödd av Jukka Kopra saml 31.10.20: Momentet ökas med 11 000 000 euro för att förbättra regionalväg 130 på sträckan Valkeakoski—Lempäälä. (BM 143) 
73. Heikki Vestman saml understödd av Janne Heikkinen saml 31.10.20: Momentet höjs med 20 000 000 euro för byggandet av ett andra körfält på förbindelserampen vid Borgåleden/Lahtisleden. (BM 362) 
74. Arto Satonen saml understödd av Heikki Vestman saml 31.10.20: Momentet ökas med 28 600 000 euro för att förbättra riksväg 3 på sträckan Tammerfors—Vasa i Birkaland. (BM 268) 
75. Mia Laiho saml understödd av Saara-Sofia Sirén saml 31.10.20: Momentet ökas med 80 000 000 euro för att förbättra infartsparkeringen i huvudstadsregionen. (BM 162) 
76. Jari Koskela saf understödd av Jari Ronkainen saf 31.10.31: Momentet ökas med 28 000 euro för underhåll av enskilda vägar i skärgården i Egentliga Finland. (BM 101) 
77. Toimi Kankaanniemi saf understödd av Ritva Elomaa saf 31.10.31: Momentet ökas med 200 000 euro för statsbidrag till enskilda vägar. (BM 130) 
78. Mikko Lundén saf understödd av Sami Savio saf 31.10.31: Momentet ökas med 500 000 euro för att förbättra flygplatsen i Oripää. (BM 177) 
79. Heikki Vestman saml understödd av Janne Heikkinen saml 31.10.31: Momentet ökas med 4 300 000 euro för infartsparkering i Kervo. (BM 359) 
80. Jari Koskela saf understödd av Jari Ronkainen saf 31.10.77: Momentet ökas med 1 000 000 euro för utredning av totalekonomiskt och trafikmässigt förnuftiga spårtrafikförbindelser, inkl. återinförande av spårförbindelsen Björneborg—Parkano—Haapamäki som en del av utvecklandet av trafiken på huvudbanan. (BM 158) 
81. Lulu Ranne saf understödd av Ville Vähämäki saf 31.10.77: Momentet ökas med 2 000 000 euro för att bygga en planskild anslutning till Moreeni–Rastikangas på riksväg 3. (BM 222) 
82. Timo Heinonen saml understödd av Mia Laiho saml 31.10.77: Momentet ökas med 4 000 000 euro för att förbättra riksväg 2 i Humppila enligt den fastställda vägplanen. (BM 61) 
83. Janne Sankelo saml understödd av Timo Heinonen saml 31.10.77: Momentet ökas med 5 000 000 euro för en utredningsplan för huvudbanan på sträckan Tammerfors—Seinäjoki. (BM 263) 
84. Janne Heikkinen saml understödd av Marko Kilpi saml 31.10.77: Momentet ökas med 8 000 000 euro för planering av huvudbanan Tammerfors—Uleåborg—Torneå. (BM 53) 
85. Timo Heinonen saml understödd av Mia Laiho saml 31.10.77: Momentet ökas med 10 000 000 euro för grundlig förbättring av riksväg 10 på sträckan Tuulos—Åbo i Tavastehus. (BM 62) 
86. Päivi Räsänen kd understödd av Sari Essayah kd 31.10.77: Momentet ökas med 15 000 000 euro för omkörningsställen på banavsnittet Riihimäki—Tammerfors. (BM 253) 
87. Marko Kilpi saml understödd av Kai Mykkänen saml 31.10.77: Momentet ökas med 20 000 000 euro för den första etappen av ombyggnaden av person- och godsbangårdarna i Kuopio. (BM 140) 
88. Sari Essayah kd understödd av Antero Laukkanen kd 31.10.77: Momentet ökas med 20 000 000 euro för att förbättra riksväg 5 på sträckan Siilinjärvi—Idensalmi. (BM 43) 
89. Kai Mykkänen saml understödd av Kalle Jokinen saml 31.10.77: Momentet ökas med 20 000 000 euro för att förbättra banförbindelsen Böle—Riihimäki. (BM 202) 
90. Timo Heinonen saml understödd av Mia Laiho saml 31.10.77: Momentet ökas med 20 000 000 euro för att inleda den andra etappen i projektet för att förbättra bansträckan Böle—Riihimäki. (BM 283) 
91. Mia Laiho saml understödd av Saara-Sofia Sirén saml 31.10.77: Momentet ökas med 20 000 000 euro för att inleda den andra etappen i projektet för att förbättra bansträckan Böle—Riihimäki. (BM 283) 
92. Kai Mykkänen saml understödd av Kalle Jokinen saml 31.10.77: Momentet ökas med 20 000 000 euro för att bygga stadsbanan i Esbo. (BM 201) 
93. Kalle Jokinen saml understödd av Jukka Kopra saml 31.10.77: Momentet ökas med 24 900 000 euro för att förbättra riksväg 4 på sträckan Hartola—Oravakivensalmi. (BM 136) 
94. Ilkka Kanerva saml understödd av Arto Satonen saml 31.10.77: Momentet ökas med 50 000 000 euro för att bygga förbindelsen för entimmeståget. (BM 116) 
95. Janne Heikkinen saml understödd av Marko Kilpi 31.10.77: Momentet ökas med 60 000 000 euro för dubbla spår på sträckan Uleåborg—Limingo. (BM 54) 
96. Ville Vähämäki saf understödd av Minna Reijonen saf 31.10.77: Momentet ökas med 64 000 000 euro för att utveckla riksväg 22 Ule träsks landskapsväg. (BM 366) 
97. Mari-Leena Talvitie saml understödd av Mia Laiho saml 31.10.77: Momentet ökas med 80 000 000 euro för att utveckla triangelspåret och bangården i Uleåborg. (BM 304) 
98. Antero Laukkanen kd understödd av Peter Östman kd 31.10.77: Momentet ökas med 100 000 000 euro för att utveckla trafikledsnätet. (Reservation 3) 
99. Timo Heinonen saml understödd av Mia Laiho saml 31.10.77: Momentet ökas med 1 000 000 000 euro för underhåll och planering av nya trafikleder. (Reservation 2) 
100. Minna Reijonen saf understödd av Toimi Kankaanniemi saf 31.10.77: Momentet ökas med 120 000 000 euro för att förbättra riksväg 5 på sträckan Leppävirta—Kuopio. (BM 234) 
101. Antero Laukkanen kd understödd av Peter Östman kd 31.10.77: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för att en allt större andel av de skatter som tas ut för trafiken ska användas till underhåll och utveckling av trafikledsnätet." (Reservation 3) 
102. Jani Mäkelä saf understödd av Jari Koskela saf 31.10.77: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen utarbetar ett program för att utveckla bannätet som tillgodoser behovet av att förbättra kapaciteten på viktiga banförbindelser och möjligheterna att höja hastigheterna och innefattar nya säkerhetsanläggningar och åtgärder för att avveckla plankorsningar." (Reservation 1) 
103. Jani Mäkelä saf understödd av Jari Koskela saf 31.10.77: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för att förkorta restiden mellan Helsingfors och Tammerfors till en timme och för att skapa snabba tågförbindelser därifrån till Uleåborg (ett s.k. fyratimmarståg) och ända till Jyväskylä samt snabbare förbindelser till östra Finland." (Reservation 1) 
104. Timo Heinonen saml understödd av Mia Laiho saml 31.20.43: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för att sänka bemanningsstödet till nöjessjöfart med 40 miljoner euro." (Reservation 2) 
105. Peter Östman kd understödd av Sari Tanus kd 31.20.55: Momentet ökas med 5 000 000 euro för köp av kollektivtrafiktjänster inom den glest befolkade landsbygden. (Reservation 3) 
106. Timo Heinonen saml understödd av Mia Laiho saml 31.20.55: Momentet ökas med 12 500 000 euro för till busstrafiken som ersättning för kostnader som föranleds av höjningen av skatten på drivmedel (12 500 000 euro) (BM 372) 
Betänkandet ”ja”, Jani Mäkeläs förslag nr 1 ”nej”.
Omröstningsresultat: 135 ja, 44 nej; 20 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Jani Mäkeläs förslag nr 2 ”nej”.
Omröstningsresultat: 107 ja, 74 nej; 18 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Jani Mäkeläs förslag nr 3 ”nej”.
Omröstningsresultat: 107 ja, 77 nej; 15 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Jani Mäkeläs förslag nr 4 ”nej”.
Omröstningsresultat: 108 ja, 70 nej; 21 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Jani Mäkeläs förslag nr 5 ”nej”.
Omröstningsresultat: 113 ja, 66 nej, 2 avstår; 18 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Jani Mäkeläs förslag nr 6 ”nej”.
Omröstningsresultat: 106 ja, 75 nej, 1 avstår; 17 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Jani Mäkeläs förslag nr 7 ”nej”.
Omröstningsresultat: 108 ja, 76 nej; 15 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Jani Mäkeläs förslag nr 8 ”nej”.
Omröstningsresultat: 141 ja, 40 nej, 1 avstår; 17 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Jani Mäkeläs förslag nr 9 ”nej”.
Omröstningsresultat: 105 ja, 76 nej; 18 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Jani Mäkeläs förslag nr 10 ”nej”.
Omröstningsresultat: 106 ja, 76 nej; 17 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Jani Mäkeläs förslag nr 11 ”nej”.
Omröstningsresultat: 108 ja, 75 nej; 16 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Jari Koskelas förslag nr 12 ”nej”.
Omröstningsresultat: 129 ja, 46 nej, 7 avstår; 17 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Jari Koskelas förslag nr 13 ”nej”.
Omröstningsresultat: 128 ja, 45 nej, 7 avstår; 19 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Jari Koskelas förslag nr 14 ”nej”.
Omröstningsresultat: 131 ja, 43 nej, 7 avstår; 18 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Jari Ronkainens förslag nr 15 ”nej”.
Omröstningsresultat: 131 ja, 44 nej, 7 avstår; 17 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Janne Sankelos förslag nr 16 ”nej”.
Omröstningsresultat: 129 ja, 38 nej, 14 avstår; 18 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Jari Koskelas förslag nr 17 ”nej”.
Omröstningsresultat: 130 ja, 38 nej, 9 avstår; 22 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Jari Koskelas förslag nr 18 ”nej”.
Omröstningsresultat: 135 ja, 37 nej, 10 avstår; 17 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Jari Koskelas förslag nr 19 ”nej”.
Omröstningsresultat: 129 ja, 41 nej, 9 avstår; 20 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Juha Mäenpääs förslag nr 20 ”nej”.
Omröstningsresultat: 133 ja, 40 nej, 9 avstår; 17 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Janne Sankelos förslag nr 21 ”nej”.
Omröstningsresultat: 131 ja, 38 nej, 11 avstår; 19 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Jari Koskelas förslag nr 22 ”nej”.
Omröstningsresultat: 130 ja, 41 nej, 8 avstår; 20 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Heinonens förslag nr 23 ”nej”.
Omröstningsresultat: 131 ja, 40 nej, 9 avstår; 19 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Leena Meris förslag nr 24 ”nej”.
Omröstningsresultat: 119 ja, 55 nej, 7 avstår; 18 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Jari Ronkainens förslag nr 25 ”nej”.
Omröstningsresultat: 129 ja, 45 nej, 8 avstår; 17 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Mikko Lundéns förslag nr 26 ”nej”.
Omröstningsresultat: 126 ja, 44 nej, 9 avstår; 20 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Jari Ronkainens förslag nr 27 ”nej”.
Omröstningsresultat: 128 ja, 46 nej, 9 avstår; 16 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Sami Savios förslag nr 28 ”nej”.
Omröstningsresultat: 130 ja, 43 nej, 9 avstår; 17 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Toimi Kankaanniemis förslag nr 29 ”nej”.
Omröstningsresultat: 132 ja, 42 nej, 6 avstår; 19 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Mia Laihos förslag nr 30 ”nej”.
Omröstningsresultat: 131 ja, 40 nej, 9 avstår; 19 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Timo Heinonens förslag nr 31 ”nej”.
Omröstningsresultat: 118 ja, 59 nej, 7 avstår; 15 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Mia Laihos förslag nr 32 ”nej”.
Omröstningsresultat: 134 ja, 37 nej, 12 avstår; 16 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Jari Koskelas förslag nr 33 ”nej”.
Omröstningsresultat: 127 ja, 42 nej, 9 avstår; 21 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Juha Mäenpääs förslag nr 34 ”nej”.
Omröstningsresultat: 129 ja, 44 nej, 7 avstår; 19 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Saara-Sofia Siréns förslag nr 35 ”nej”.
Omröstningsresultat: 130 ja, 39 nej, 12 avstår; 18 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Ritva Elomaas förslag nr 36 ”nej”.
Omröstningsresultat: 132 ja, 41 nej, 8 avstår; 18 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Jari Koskelas förslag nr 37 ”nej”.
Omröstningsresultat: 131 ja, 43 nej, 8 avstår; 17 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Leena Meris förslag nr 38 ”nej”.
Omröstningsresultat: 129 ja, 49 nej, 5 avstår; 16 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Veijo Niemis förslag nr 39 ”nej”.
Omröstningsresultat: 128 ja, 45 nej, 10 avstår; 16 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Jari Ronkainens förslag nr 40 ”nej”.
Omröstningsresultat: 130 ja, 45 nej, 8 avstår; 16 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Jari Koskelas förslag nr 41 ”nej”.
Omröstningsresultat: 131 ja, 41 nej, 10 avstår; 17 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Jari Ronkainens förslag nr 42 ”nej”.
Omröstningsresultat: 131 ja, 43 nej, 6 avstår; 19 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Veijo Niemis förslag nr 43 ”nej”.
Omröstningsresultat: 128 ja, 44 nej, 10 avstår; 17 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Juha Mäenpääs förslag nr 44 ”nej”.
Omröstningsresultat: 130 ja, 44 nej, 8 avstår; 17 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Heinonens förslag nr 45 ”nej”.
Omröstningsresultat: 125 ja, 52 nej, 5 avstår; 17 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Rami Lehtos förslag nr 46 ”nej”.
Omröstningsresultat: 131 ja, 44 nej, 8 avstår; 16 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Sami Savios förslag nr 47 ”nej”.
Omröstningsresultat: 128 ja, 46 nej, 8 avstår; 17 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Sanna Antikainens förslag nr 48 ”nej”.
Omröstningsresultat: 134 ja, 42 nej, 6 avstår; 17 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Juha Mäenpääs förslag nr 49 ”nej”.
Omröstningsresultat: 135 ja, 41 nej, 8 avstår; 15 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Jari Koskelas förslag nr 50 ”nej”.
Omröstningsresultat: 133 ja, 39 nej, 10 avstår; 17 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Jari Koskelas förslag nr 51”nej”.
Omröstningsresultat: 136 ja, 39 nej, 8 avstår; 16 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Kalle Jokinens förslag nr 52 ”nej”.
Omröstningsresultat: 123 ja, 41 nej, 10 avstår; 25 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Janne Sankelos förslag nr 53 ”nej”.
Omröstningsresultat: 136 ja, 36 nej, 10 avstår; 17 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Pauli Kiurus förslag nr 54 ”nej”.
Omröstningsresultat: 128 ja, 47 nej, 8 avstår; 16 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Jari Koskelas förslag nr 55 ”nej”.
Omröstningsresultat: 135 ja, 38 nej, 9 avstår; 17 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Pauli Kiurus förslag nr 56 ”nej”.
Omröstningsresultat: 126 ja, 46 nej, 9 avstår; 18 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Jukka Kopras förslag nr 57 ”nej”.
Omröstningsresultat: 126 ja, 44 nej, 12 avstår; 17 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Arto Satonens förslag nr 58 ”nej”.
Omröstningsresultat: 127 ja, 49 nej, 8 avstår; 15 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Jukka Kopras förslag nr 59 ”nej”.
Omröstningsresultat: 126 ja, 48 nej, 8 avstår; 17 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Leena Meris förslag nr 60 ”nej”.
Omröstningsresultat: 128 ja, 52 nej, 4 avstår; 15 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Sami Savios förslag nr 61 ”nej”.
Omröstningsresultat: 131 ja, 43 nej, 10 avstår; 15 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Janne Sankelos förslag nr 62 ”nej”.
Omröstningsresultat: 133 ja, 39 nej, 10 avstår; 17 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Timo Heinonens förslag nr 63 ”nej”.
Omröstningsresultat: 125 ja, 41 nej, 9 avstår; 24 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Kalle Jokinens förslag nr 64 ”nej”.
Omröstningsresultat: 131 ja, 42 nej, 10 avstår; 16 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ano Turtiainens förslag nr 65 ”nej”.
Omröstningsresultat: 132 ja, 43 nej, 8 avstår; 16 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Heikki Vestmans förslag nr 66 ”nej”.
Omröstningsresultat: 128 ja, 43 nej, 9 avstår; 19 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Janne Heikkinens förslag nr 67 ”nej”.
Omröstningsresultat: 135 ja, 38 nej, 9 avstår; 17 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Janne Sankelos förslag nr 68 ”nej”.
Omröstningsresultat: 131 ja, 40 nej, 11 avstår; 17 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Heikki Vestmans förslag nr 69 ”nej”.
Omröstningsresultat: 130 ja, 39 nej, 10 avstår; 20 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Janne Sankelos förslag nr 70 ”nej”.
Omröstningsresultat: 130 ja, 35 nej, 9 avstår; 25 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Timo Heinonens förslag nr 71 ”nej”.
Omröstningsresultat: 128 ja, 35 nej, 13 avstår; 23 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Pauli Kiurus förslag nr 72 ”nej”.
Omröstningsresultat: 129 ja, 37 nej, 9 avstår; 24 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Heikki Vestmans förslag nr 73 ”nej”.
Omröstningsresultat: 133 ja, 39 nej, 10 avstår; 17 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Arto Satonens förslag nr 74 ”nej”.
Omröstningsresultat: 134 ja, 42 nej, 7 avstår; 16 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Mia Laihos förslag nr 75 ”nej”.
Omröstningsresultat: 141 ja, 30 nej, 9 avstår; 19 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Jari Koskelas förslag nr 76 ”nej”.
Omröstningsresultat: 131 ja, 41 nej, 9 avstår; 18 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Toimi Kankaanniemis förslag nr 77 ”nej”.
Omröstningsresultat: 121 ja, 52 nej, 5 avstår; 21 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Mikko Lundéns förslag nr 78 ”nej”.
Omröstningsresultat: 130 ja, 45 nej, 5 avstår; 19 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Heikki Vestmans förslag nr 79 ”nej”.
Omröstningsresultat: 132 ja, 35 nej, 9 avstår; 23 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Jari Koskelas förslag nr 80 ”nej”.
Omröstningsresultat: 130 ja, 42 nej, 9 avstår; 18 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Lulu Rannes förslag nr 81 ”nej”.
Omröstningsresultat: 131 ja, 40 nej, 8 avstår; 20 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Heinonens förslag nr 82 ”nej”.
Omröstningsresultat: 132 ja, 37 nej, 10 avstår; 20 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Janne Sankelos förslag nr 83 ”nej”.
Omröstningsresultat: 130 ja, 46 nej, 6 avstår; 17 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Janne Heikkinens förslag nr 84 ”nej”.
Omröstningsresultat: 131 ja, 41 nej, 6 avstår; 21 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Timo Heinonens förslag nr 85 ”nej”.
Omröstningsresultat: 128 ja, 35 nej, 10 avstår; 26 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Päivi Räsänens förslag nr 86 ”nej”.
Omröstningsresultat: 128 ja, 42 nej, 9 avstår; 20 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Marko Kilpis förslag nr 87 ”nej”.
Omröstningsresultat: 133 ja, 34 nej, 8 avstår; 24 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Sari Essayahs förslag nr 88 ”nej”.
Omröstningsresultat: 139 ja, 30 nej, 10 avstår; 20 frånvarande
 
Talman Matti Vanhanen
Kai Mykkänens förslag nr 89, Timo Heinonens förslag nr 90 och Mia Laihos förslag nr 91 har samma innehåll och ställs därmed tillsammans mot betänkandet. 
Omröstningsordningen godkändes. 
Betänkandet ”ja”, Kai Mykkänens förslag nr 89, Timo Heinonens förslag nr 90 och Mia Laihos förslag nr 91 ”nej”.
Omröstningsresultat: 112 ja, 66 nej, 2 avstår; 19 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Kai Mykkänens förslag nr 92 ”nej”.
Omröstningsresultat: 126 ja, 44 nej, 4 avstår; 25 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Kalle Jokinens förslag nr 93 ”nej”.
Omröstningsresultat: 125 ja, 48 nej, 7 avstår; 19 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Ilkka Kanervas förslag nr 94 ”nej”.
Omröstningsresultat: 126 ja, 43 nej, 8 avstår; 22 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Janne Heikkinens förslag nr 95 ”nej”.
Omröstningsresultat: 127 ja, 37 nej, 12 avstår; 23 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 96 ”nej”.
Omröstningsresultat: 136 ja, 37 nej, 9 avstår; 17 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Mari-Leena Talvities förslag nr 97 ”nej”.
Omröstningsresultat: 135 ja, 32 nej, 9 avstår; 23 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Talman Matti Vanhanen
Antero Laukkanens förslag nr 98 och Timo Heinonens förslag nr 99 gäller samma anslag. Först ställs Timo Heinonens förslag nr 99 mot Antero Laukkanens förslag nr 98 och därefter ställs det segrande förslaget mot betänkandet. 
Omröstningsordningen godkändes. 
1) Antero Laukkanens förslag nr 98 ”ja”, Timo Heinonens förslag nr 99 ”nej”.
Omröstningsresultat: 141 ja, 35 nej, 5 avstår; 18 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Antero Laukkanens förslag. 
2) Betänkandet ”ja”, Antero Laukkanens förslag nr 98 ”nej”.
Omröstningsresultat: 135 ja, 42 nej, 3 avstår; 19 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Minna Reijonens förslag nr 100 ”nej”.
Omröstningsresultat: 132 ja, 37 nej, 10 avstår; 20 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Antero Laukkanens förslag nr 101 ”nej”.
Omröstningsresultat: 133 ja, 44 nej, 3 avstår; 19 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Jani Mäkeläs förslag nr 102 ”nej”.
Omröstningsresultat: 106 ja, 72 nej, 1 avstår; 20 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Jani Mäkeläs förslag nr 103 ”nej”.
Omröstningsresultat: 107 ja, 72 nej, 3 avstår; 17 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Heinonens förslag nr 104 ”nej”.
Omröstningsresultat: 134 ja, 44 nej, 1 avstår; 20 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Peter Östmans förslag nr 105 ”nej”.
Omröstningsresultat: 123 ja, 53 nej, 4 avstår; 19 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Timo Heinonens förslag nr 106 ”nej”.
Omröstningsresultat: 119 ja, 57 nej, 4 avstår; 19 frånvarande
 
Följande anmälningar antecknades till protokollet: Markku Eestilä /saml avsåg rösta ”nej” vid punkt 87, Antero Laukkanen /kd avsåg rösta ”nej” vid punkt 92 och Kaisa Juuso /saf avsåg rösta ”nej” vid punkt 106.  
Riksdagen godkände huvudtitel 31 enligt betänkandet. 
Senast publicerat 30-01-2020 14:51