Punkt i protokollet
PR
86
2019 rd
Plenum
Torsdag 19.12.2019 kl. 10.00—21.03
3.1
Muntlig fråga om Finlandsbanan (Lulu Ranne saf)
Muntligt spörsmål
MFT 80/2019 rd
Muntlig frågestund
Andre vice talman Juho Eerola
Ledamot Ranne. 
Debatt
16.01
Lulu
Ranne
ps
Arvoisa puhemies! Kysymys liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakalle Suomi-radan linjauksesta ja hankeyhtiön myöhästymisestä helmikuun CEF-hausta. Koska uutta ratalinjausta ei voida maankäyttö- ja rakennuslain eikä ratalain mukaan vetää ilman maakuntakaavaa, Suomi-radalla ei ole kuin yksi linjausvaihtoehto, nykyinen päärata. Häme ei tule laatimaan vaihtoehtoista suoraa reittiä sisältävää maakuntakaavaa, koska pääradan varren kunnilla on kahden kolmasosan enemmistö maakuntavaltuustoissa. Turha vääntö linjauksista viivästyttää suunnittelun käynnistämistä ja EU-tukien hakemista. Kuntien näkökulmasta jokainen helmikuun CEF-haun saatavissa oleva miljoona olisi todella iso raha. Kysynkin ministeriltä: mihin toimiin aiotte ryhtyä, jotta ministeriössä tunnustetaan tosiasiat Suomi-radan kaavoitusjärjestelmän mukaisesta ainoasta linjausvaihtoehdosta ja hankeyhtiöasiassa päästään eteenpäin ja jotta hankeyhtiön myöhästyessä CEF-hausta liikenne- ja viestintäministeriö [Puhemies koputtaa] ja Väylävirasto hakevat kiireellisesti näitä rahoja? 
16.02
Liikenne- ja viestintäministeri
Timo
Harakka
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Monet kiitokset kysymyksestä, joka on hyvin ajankohtainen. Sekä tämän Suomi-radan että läntisen yhteyden osakassopimusneuvottelut ovat juuri nyt käynnissä, ja niitä on tarkoitus erittäin kiivaalla aikataululla käydä sitten myöskin heti ensi vuoden alussa. Tässä vaiheessa osakassopimuksissa pääradan osalta on vielä käsittelyssä useampi linjausvaihtoehto. Mitä tulee helmikuun lopun niin sanottuihin häntärahoituksiin, jotka siis liittyvät nyt jo päättymässä olevan rahastokauden ja budjettikauden viimeisiin rahoituksiin, niin käsittääkseni valtavan suurista summista ei ole kysymys. [Ilkka Kanerva: 50 miljoonaa!] Joka tapauksessa on tarkoituksenmukaista ja aito pyrkimys siihen, että nämä osakassopimukset molempien ratojen osalta, koska ne liittyvät toisiinsa, mahdollisimman nopeasti ja ripeästi saatetaan päätökseen. 
Andre vice talman Juho Eerola
Till skillnad från vanliga frågestunder behöver frågorna nu på inget sätt hänga ihop med föregående fråga. 
Frågan slutbehandlad. 
Senast publicerat 14-01-2020 16:12