Senast publicerat 05-06-2021 23:34

Punkt i protokollet PR 86/2019 rd Plenum Torsdag 19.12.2019 kl. 10.00—21.03

3.21.  Muntlig fråga om de ändringsförslag som gjorts till statsbudgeten (Pekka Aittakumpu cent)

Muntligt spörsmålMFT 100/2019 rd
Muntlig frågestund
Andre vice talman Juho Eerola
:

Ledamot Aittakumpu. 

Debatt
16.49 
Pekka Aittakumpu kesk :

Arvoisa puhemies! Olemme tällä viikolla käsitelleet valtion talousarvioesitystä, joka jo keltaisella värillään mutta ennen kaikkea sisällöllään luo koko kansallemme toivoa ja valoa. Hallitus vahvistaa nyt huolenpitoa kaikenikäisistä ihmisistä koko maassa, tuemme yrittäjyyttä ja maataloutta, lisää rahaa tulee perusväylänpitoon. Olemme tällä viikolla myös äänestäneet talousarviota koskevista muutosehdotuksista.  

Eduskunnan tietopalvelun laskelman mukaan kokoomuksen edustajien ehdottamat muutokset valtion talousarvioon lisäisivät valtion menoja jopa lähes 2 miljardilla. [Vasemmalta: Ohhoh!] Opposition kansanedustajien esittämistä muutosehdotuksista monet ovat hyviä ja kannatettavia, [Välihuutoja] mutta kuitenkin on tärkeää pysyä hallituksen vastuullisessa ja tarkoin harkitussa talousarvioesityksessä. Kysyn asiasta vastaavalta ministeriltä: mitä pitäisi ajatella tällaisesta talouslinjasta, että tässä vaiheessa valtion [Puhemies koputtaa] tarkoin harkittuun budjettiin ehdotetaan tällaisia menonlisäyksiä? [Eduskunnasta: Vastuutonta!] 

16.50 
Valtiovarainministeri Katri Kulmuni 
(vastauspuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Kiitoksia edustaja Aittakummulle kysymyksestä. Tänään kun olemme äänestäneet ja huomenna vielä jatkamme monia äänestyksiä, kuten koko viikon aikana, kieltämättä puolueelta, joka on perinteisesti korostanut vastuullista valtiontaloutta, onhan se ollut hieman yllättävää, että menolisäyksiä on näinkin runsaasti tehty, että lähes 2 miljardia verrattuna tähän, mitä hallitus lopulta esittää. [Välihuutoja] No, ajattelen kuitenkin, että on erittäin tärkeää, että edustajat ovat aktiivisia, mutta ehkäpä sitten kokoomus omalta osaltaan kertoo, mitä tavoittelevat tällä, koska julkisen talouden kestävyyden kannalta se on tietenkin aivan mahdoton ajatus, kun hallitus tavoittelee sitä, että julkinen talous olisi tasapainossa vuoteen 23 mennessä. Siihen me tähtäämme sillä, että työllisyys nousee ja menoja saadaan kohdennetusti tehtyä siten, että ne sitten auttavat tämän maan kasvua. Talouden tasapaino on erittäin keskeinen tälle hallitukselle. 

Frågan slutbehandlad.