Punkt i protokollet
PR
86
2019 rd
Plenum
Torsdag 19.12.2019 kl. 10.00—21.03
3.4
Muntlig fråga om att stöda barnfamiljer (Jaana Pelkonen saml)
Muntligt spörsmål
MFT 83/2019 rd
Muntlig frågestund
Andre vice talman Juho Eerola
Ledamot Pelkonen. 
Debatt
16.08
Jaana
Pelkonen
kok
Arvoisa herra puhemies! Yksinäisyys on kansantauti, joka heikentää suomalaisten hyvinvointia ja terveyttä voimakkaammin kuin mikään muu yksittäinen tekijä. Yksinäisyys myös kerää ympärilleen muita ongelmia, kuten köyhyyttä ja huono-osaisuutta.  
Joka viides suomalainen kärsii yksinäisyydestä ajoittain ja joka kymmenes jatkuvasti. Erityisesti juhlapyhät ovat yksinäisille vaikeita. Niinpä moni odottaakin lähestyvää joulua pelolla.  
Erityisesti lapsiperheiden lisääntynyt yksinäisyys ja pahoinvointi ovat kipeitä ongelmia tämän päivän Suomessa. Kolmen sukupolven pihapiirin puuttuminen jättää liian monet lapsiperheet yksin lasten kasvatushaasteiden ja arjen murheiden kanssa. 
Kokoomus esitti omassa vaihtoehtobudjetissaan joukon toimenpiteitä, joilla etenkin nuorten syrjäytymistä voidaan ehkäistä, perheitä tukea ja ongelmia lievittää. Kysyisin: miten hallitus aikoo toimia tässä asiassa? 
16.09
Perhe- ja peruspalveluministeri
Krista
Kiuru
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Minusta on hienoa, että kaikki ryhmät ovat esittäneet toimia, joilla lasten, nuorten ja perheiden arkeen saadaan lisää sellaista positiivista virettä.  
Yksinäisyys koskee itse asiassa niin lapsia ja nuoria kuin ikäihmisiäkin. Edustaja on aivan oikeassa siinä, että yksinäisyyskin on yksi sellainen iso suomalainen kestävyysvaje, josta kovin vähän puhutaan, yksinäisyys kun aiheuttaa paljon muita ongelmia, joilla on viime kädessä jopa taloudellisia vaikutuksia. Siksi sosiaalisen kestävyysvajeen pienentämiseksi toimet pitää tehdä niin, että me myöskin tunnustamme yksinäisyyden ilmiönä, jota pitäisi pystyä yhteiskunnassa enemmän torjumaan.  
En lähde nyt yksityiskohtiin mutta totean, että meillä on merkittävä panos myös ensi vuodelle käytettävissä lasten, nuorten ja perheiden palveluihin, nimenomaan palveluiden parantamiseen, [Puhemies koputtaa] mutta myöskin koulupuolella on lasten ja nuorten osalta merkittäviä panostuksia tulossa. Eli perhepolitiikkaa tulee tehdä vahvasti, ja siitä on hyviä ehdotuksia nyt ilmassa.  
Frågan slutbehandlad. 
Senast publicerat 14-01-2020 16:15