Punkt i protokollet
PR
86
2019 rd
Plenum
Torsdag 19.12.2019 kl. 10.00—21.03
3.6
Muntlig fråga om privat parkeringsövervakning (Kimmo Kiljunen sd)
Muntligt spörsmål
MFT 85/2019 rd
Muntlig frågestund
Andre vice talman Juho Eerola
Ledamot Kiljunen, Kimmo. 
Debatt
16.12
Kimmo
Kiljunen
sd
Arvoisa puhemies! Minä kysyn 122 kansanedustajan puolesta. Me olemme tehneet lakialoitteen yksityisen parkkisakotusbisneksen saattamisesta kuriin. Pysäköinninvalvonta on muuttunut rahastukseksi, jota kaiken lisäksi ovat alkaneet hallita yhä enemmän ulkomaiset firmat ja sijoittajat. Asiallinen pysäköinninvalvonta on jäänyt toissijaiseksi, kun parkkifirman tavoite on maksimoida tulostaan. Kohtuusharkinnalla ei ole tilaa. Kysyn: siunaako hallitus näin joulun alla tämän 122 kansanedustajan tahtotilan, että sakotusbisneksestä on päästävä eroon?  
16.13
Oikeusministeri
Anna-Maja
Henriksson
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Johtuen siitä, että meillä on ollut tässä talossa aika paljon muita asioita agendalla, en ole itse ehtinyt perehtymään vielä tähän teidän lakialoitteeseenne. 
Sen sijaan tämä asiahan ei ole ihan uusi. Muistan, että joitakin vuosia sitten tästä käytiin kiivastakin keskustelua, ja on olemassa myös perustuslakivaliokunnan kannanotto. Nyt kannattaisi katsoa sitten, miten se perustuslakivaliokunnan linjaus suhteutuu tähän teidän lakialoitteeseenne.  
Lähden siitä, että oikeusministeriössä meillä on joulupyhien jälkeen virkamiehiä, jotka myös pystyvät tekemään tämän arvion, ja saadaan sitten palata tähän asiaan. On tietenkin tärkeätä, että pysäköiminen Suomessa olisi mahdollisimman helppoa ja oikeudenmukaista. 
Frågan slutbehandlad. 
Senast publicerat 14-01-2020 16:18