Annan punkt i protokollet
PR
86
2019 rd
Plenum
Torsdag 19.12.2019 kl. 10.00
3
Muntlig frågestund
Följande ministrar besvarade frågorna 
statsminister
Sanna
Marin
finansminister
Katri
Kulmuni
utrikesminister
Pekka
Haavisto
justitieminister
Anna-Maja
Henriksson
familje- och omsorgsminister
Krista
Kiuru
arbetsminister
Tuula
Haatainen
näringsminister
Mika
Lintilä
jord- och skogsbruksminister
Jari
Leppä
kommunminister
Sirpa
Paatero
försvarsminister
Antti
Kaikkonen
minister för nordiskt samarbete och jämställdhet
Thomas
Blomqvist
social- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa
Pekonen
undervisningsminister
Li
Andersson
utvecklings- och utrikeshandelsminister
Ville
Skinnari
kommunikationsminister
Timo
Harakka
inrikesminister
Maria
Ohisalo
vetenskaps- och kulturminister
Hanna
Kosonen
Andre vice talman Juho Eerola
Nu fortsätter plenum som avbröts klockan 12 i dag. 
Ärende 3 på dagordningen är en muntlig frågestund. 
Jag ber de närvarande ministrarna förflytta sig till ministerlogen. Vidare ber jag de ledamöter som vill ställa en fråga till en minister att anmäla sig genom att trycka på knapp P och resa sig upp. 
Riksdagsledamöterna ställde följande frågor till ministrarna: 
Senast publicerat 19-12-2019 19:48