Senast publicerat 04-06-2021 21:49

Punkt i protokollet PR 90/2016 rd Plenum Tisdag 27.9.2016 kl. 14.03

5.  Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlems bindningar (minister Mattila)

Statsrådets skrivelseSR 5/2016 rd
Debatt

Enligt arbetsordningen fattar riksdagen inte något beslut i ärendet. Ärendet slutbehandlat.