Senast publicerat 27-09-2022 19:18

Punkt i protokollet PR 99/2022 rd Plenum Tisdag 27.9.2022 kl. 14.00—17.41

46. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter

Regeringens propositionRP 169/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 

[Debatt om ärendet tilläts under ärende 9 på dagordningen samt i anslutning till behandlingen av regeringens proposition RP 154/2022 rd i de plenum som hölls under tiden 20—22.9.2022]